Motivatie van studenten - workshop.pptx (3.92 MB)

Hoe motiveer je studenten? Twee luie studenten aan het woord

Download (3.92 MB)
presentation
posted on 05.07.2018, 19:31 by J.L.D. van (Jorrit) Tol, M.E.F. (Mei) Nelissen
Op de BETA onderwijsmiddag van 3 juli, 'Sharing effective teaching methods', gaven wij (3de en 4de jaars Bachelor Biologie studenten) een workshop over het motiveren van studenten. We hebben beide deelgenomen aan de cursus 'Wetenschapper in Advies' (B-B3WEAD09) van het studiejaar 2017-2018. Tijdens deze cursus viel op dat (haast) alle studenten bereid waren om meer dan de voorgeschreven 20 uur per week in de cursus te steken en de cursus werd door de deelnemende studenten beoordeeld met een 9. Wij zijn gevraagd om te vertellen waarom de studenten zo massaal gemotiveerd waren voor deze cursus en de cursus zo leuk vonden. Hierbij hebben we 10 tips/geboden geformuleerd om studenten gemotiveerder deel te laten nemen aan een cursus. Deze tips zijn gebaseerd op onze eigen ervaring en die van mede studenten tijdens de cursus, aangevuld met ervaringen van tijdens onze studie.

History

Licence

Exports

Utrecht University

Licence

Exports