Lunchbite_februari 2019_Gemma Corbalan.mp4 (99.15 MB)

Ontwerpprincipes voor kennisclips

Download (99.15 MB)
media
posted on 20.05.2020, 07:22 by Irene Geurts, Gemma Corbalan
Dr. Gemma Corbalan gaat in deze webinar in op wat voor soort kennisclip het beste ingezet kan worden in het onderwijs. Is het juist nuttig om de docent in beeld te hebben, om een vraaggesprek op te nemen of juist docent én studenten in beeld. Wat werkt het beste?

Funding

Utrecht University;Educate-it

History

Exports