SRL_ Dec2020_Hoe kunnen we studenten ondersteunen bij het sturen van hun eigen leerproces_Dr. S. Raaijmakers (AVG).mp4 (359.72 MB)
Download file

Lunchbite: Self-regulated learning

Download (359.72 MB)
media
posted on 09.12.2020, 15:17 by D.E. (Ditte) IlbrinkD.E. (Ditte) Ilbrink
In deze lunchbite bespreekt dr. Steven Raaijmakers vanuit de SRL (self-regulated learning) theorie wat studenten nodig hebben om hun eigen leerproces te sturen en hoe docenten hen hierbij kunnen helpen.

History