Lunchbite met Johan van Strien.mp4 (80.26 MB)

Activerend onderwijs met online quizzen

Download (80.26 MB)
media
posted on 18.05.2020, 15:18 by Irene Geurts, Johan van Strien
Webinar (Dutch) door Dr. Johan van Strien (Onderwijskundig adviseur) over activerend onderwijs met (online) quizzen. Wat zegt de literatuur over de inzet van quizzen en hoe zet je deze goed in in je onderwijs?

History

Exports

Utrecht University

Exports