Handout Intervisie voor in database.doc (47 kB)

Workshop intervisie

Download (47 kB)
journal contribution
posted on 14.09.2017, 11:06 by Anna van der Want
Dit document bevat een hand-out voor een workshop met betrekking tot intervisie. Het is gericht op de professionele ontwikkeling voor een docent. Het is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het persoonlijk functioneren door over de achtergrond van je eigen handelen na te denken.

History

Language

Dutch

Status

final

Licence

Exports

Utrecht University

Licence

Exports