Rubric schrijfopdracht.doc (39.5 kB)

Rubric Schrijfopdracht Visie

Download (39.5 kB)
journal contribution
posted on 29.12.2016, 12:45 by Ralph Meulenbroeks, Hanne ten Berge
Deze Rubric gaat over een opdracht waarbij de deelnemers hun visie op talentontwikkeling uiteen moeten zetten a.d.h.v. de literatuur en bronnen van de cursus.

 

History

Language

Dutch

Status

final

Licence

Exports

Utrecht University

Licence

Exports