ICTO 4 Multiple representatie ze.pdf (2.76 MB)

Multiple representatie

Download (2.76 MB)
journal contribution
posted on 11.11.2016, 21:48 by Gijsbert Erkens
Deze powerpoint gaat over multiple representatie en instructietheorie.

History

Language

Dutch

Status

final

Licence

Exports

Utrecht University

Licence

Exports