Document blended learning 12-09-2017.pdf (960.14 kB)

Formats voor blended learning in de lerarenopleiding

Download (960.14 kB)
journal contribution
posted on 19.09.2017, 10:23 by Johan van Strien, Michel Berendsen
In dit document bieden we docenten van de lerarenopleiding handreikingen bij het 'blended' herontwerpen van hun cursus. Eerst gaan we in op de vraag wat blended learning is en wat de kansen en aandachtspunten van blended learning zijn. Ook gaan we in op de verschillende typen blends en ontwerpprincipes bij het inrichten van onderwijs volgens blended learning.

History

Language

Dutch

Status

final

Licence

Exports

Utrecht University

Licence

Exports